Här hittar ni lite av varje.
Företeelser och annat relevant omkring fisket och sjöarna får plats här!

Beten som används i Porsisjöarna

Bland allt det roliga smyger sig alvaret in också. Porsimästerskapen i pimpelfiske har kommit att bli ett prestigefyllt evenemang. Se på tidigare mästerskap.

Bland alla omöjliga och möjliga projekt har Byalaget provat på vara fiskodlare med gott resultat. Se från utfodring av ett antal Laxöringar i Kojsjön.

Under 1998 påbörjades ett ambitiöst projekt med att skapa konstgjorda lekplatser för Röding i Långträsk och året efter i Kalsokträsk.

Från och med 2004 har Byalaget igång sin egna kassodling under somrarna i älven.

Laxöring och Röding har fått växa till sig under några sommarmånader för att utsättas i någon av våra sjöar på hösten.

 

 
  I de inte ännu försurade och ej övergödda vattnen runt Porsi kan man ibland se att det rör sig. Det är då frågan om en outvecklad livsform som kallas för Röding. Till skillnad från den mer civiliserade torsken, saknar rödingen panering. Däremot är den försedd med ben. Trots detta kan den inte gå. Däremot kan ett antal släktingar vandra, hur märkligt det än kan låta...