Bestämmelser

Endast fiske med ett handredskap/person åt gången i Porsisjöarna. Flytring får användas i Pajkajaur och endast där.
Minsta Laxöring eller Röding är 30 centimeter, så därför fiskare…, SPAR SMÅFISKEN!!!
Max 3 ädelfiskar / dygn och fiskare.
Var varsam när du släpper tillbaka fisken, fukta händerna eller allra helst, kroka loss fisken under vattnet.
Ett generellt fiskeförbud fr.om 1:a Oktober och året ut.
Årskorten gäller kalenderår.
Sjöar med speciella regler, se nedan.

Tag inte upp fler fiskar än vad som är förenligt med god Sportfiskeetik!

I Pajkajaur är fiske tillåtet även efter det generella fiskeförbudet den 1 oktober.