Nietsakträsk

Yta: 5 ha
Djup: 13 m
Fisk: Öring, röding, abborre