Sigurdssjön

Yta: 4 ha
Djup: 9 m
Fisk: Öring, röding

Vindskydd och eldstad vid norra stranden. Eldstad vid västra stranden.
Bro ut till en liten holme utanför västra stranden. Ett bra ställe för flugfiskare!