Rörtjärn

Yta: 3 ha
Djup: 8 meter
Fisk: Öring, röding

Vindskydd och eldstad vid nordöstra stranden.