Dövattnet

Yta: 6 ha
Djup: 11 m
Fisk: Öring, röding, abborre

Vindskydd och eldstad vid Sydöstra stranden
Eldstad vid Norra stranden.