Fiskfoderautomaten i Kojsjön

Under år 2000 renoverade vi upp och modifierade en avlagd foderautomat. Vi byggde om automaten till 24 volt likström. Ett tidur, två elmotorer, en växellåda och några relän, allt drivna med två mindre bilbatterier. Detta byggde vi in i det lilla huset under foderbehållaren(se bild).Matningen av fiskarna påbörjades 2001 i Juni och i mitten av Oktober tog vi upp automaten. Vi tror att fiskarna ökar från c:a tre hekto till, förhoppningsvis ett kilo under sommaren och till ett kilopris av c:a 25 kronor, om våra kalkyler stämmer.
PS: Vi hade Säl runt foderautomaten i Kojsjön. Hur den påverkade tillväxten på fiskarna är ännu ej fasställd.Under våren 2002 hoppas vi att Sälbeståndet gått ner och vi har en utredning färdig för påseende.. DS

Facit

Detta projekt överträffade våra kalkyler med råge.Vid vårens ankomst flockades ivriga fiskare runt Kojsjön för att skörda vårt arbete. Återfångstar på dryga 2 kilo har inrapporterats.

Enligt våra enkla beräkningar har producerats fisk enligt följande:

Våren 2001, 25 fiskar á 0,5 kilo = 12,5 kilo fisk
Sommaren 2001, 35 kilo foder á 10:-
Våren 2002, 25 fiskar á 2 kilo = 50 kilo fisk

Kostnaden per producerat fiskkilo c:a 10:-

Matningsautomaten och arbetstiden oräknad producerades fisk billigt. Vid automaten är det alltid liv och rörelse i vattnet och bara det är en trivselfaktor.

inga bilder hittades

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *