Lekbotten i Långträsk

Sommaren 1998 påbörjade Porsi skifteslag ett försök att skapa konstgjorda lekplatser för röding, efter en ide från Yngve Gustavsson, Skaulo..
Långträsk valdes av två anledningar. Sjön har en ovanligt bra vattenkvalité och ett stort medelvattendjup. Återfångster av planterad fisk visar på god tillväxt. En 12 m2 kista av rundvirke timmrades, för att sedan forslas ut i sjön. På den utsedda platsen för leklokalen har vi ett djup av tre meter. Den färdiga ytan på leklokalen är en meter. Bottenförhållanden på platsen är av sådan beskaffenhet att en stor bäryta erfordras på kistan. Volymen på timmerkistan beräknas till 12 m3. De första 8 m3 fylls med stenar av c:a 500 mm fraktion. Lekgruset, med en fraktion av 20-80 mm, läggs sedan ovanpå. Vårt arbete kan vi utvärdera först om 2 – 3 år.

inga bilder hittades

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *