Kassodling

Våra funderingar började med att sättfisken tenderade bli för dyr för oss, vi ville prova själv för att se om vi kunde få ner kostnaderna. Byalaget ansökte om tillstånd hos berörda myndigheter och på våren 2004 hade vi ”alla papper klara”. Från en nedlagt matfiskodling fick Byalaget köpa några begagnade nät och ramar. Foderautomater och elektronik till automaterna har vi byggt själva med delar från utrangerade automater.
Från och med 2004 har Porsi Byalag odlat fisk i vår egna kassodling under de isfria månaderna.

Sedan tidigare har Byalaget fisktankar för transport både på bil och, eller släp, samt mindre tankar för fisktransporter i terräng.
Biltankarna rymmer 1m3 per styck och har naturligtvis utströmmarslangar för maximal syresättning av vattnet.
I dessa tankar kan transporteras upp till ett hundrafemtio kilo fisk åt gången per tank.
För terrängtransporten har vi mindre tankar, 250 liter, som passar för terränghjulingar med vagn och under en kortare tid kan 50 kilo fisk per tank transporteras i dessa.

Under de långa ljusa sommarkvällar vi har här uppe vid Norra Polcirkeln har delar av Byalaget bedrivit ett intressant, för att inte säga EKIVOKT, försökt med fiskavel.
Vårt försök med olika ädla fiskarter har inte ännu givit något konkret resultat för den fortsatt verksamheten men arbetet fortsätter med oförminskad intensitet.

I drift fr.om. 2009.

inga bilder hittades

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *