Aktuellt

Porsimästerskapet i Pimpelfiske 2002

Porsi Idrottsförening och Porsi Byalag anordnade fisketävling Påskhelgen 2002 i Kojsjön. Ett åttital laddade pimpelfiskare samlades för att kora Porsimästaren i pimpelfiske. Tävlingen var indelad i två klasser. Elit och ungdomsklass. I ungdomsklassen utkristalliserade sig ett namn i ett tidigt skede, Katarina Siljelöv. Ivrigt sekunderad av farbror Lars, räckte hennes kämpande ända fram till målsnöret. Vi säger grattis till henne. Bland eliten var det dom ”gamla” beprövade namnen som stod pall för trycket när det gällde. Ragnars måg och lärling, Jan Boman stod som slutgiltig segrare efter en rafflande upploppsstrid. Ett grattis till honom också från arrangörerna. Efter Pimpeltävlingen avnjöts lunch och kaffe tillsammans i vårvädret. Bland vimlet gick snacket vad Ragnar hade sysslat med, månne han var övertränad och vad mumlade Rickard M, tyckte det hördes nått om dåliga krokar och svaga linor. Vi får hoppas på bättre lycka nästa gång.

Skifteslaget och Idrottsföreningen tackar alla deltagare och sponsorer för en trevlig och spännande dag.

Samling runt Kåtan

Konfranciären
”Lugnet före stormen”
Publiken njuter av tävlingen
Tack till:

Uno-X
Johnnys Skoter och Mek
Mattsons Skoterservice
Porsi Fritid
Vuollerims Rör
Konsum Vuollerim
Papperslappen
Esrange

Selga Kiruna

Börsen Kiruna

Ahlsell Kiruna
Peder Ingebrigtsen
Lars Lindström
Elsa Johansson

no images were found

Fiskfoderautomaten i Kojsjön

Under år 2000 renoverade vi upp och modifierade en avlagd foderautomat. Vi byggde om automaten till 24 volt likström. Ett tidur, två elmotorer, en växellåda och några relän, allt drivna med två mindre bilbatterier. Detta byggde vi in i det lilla huset under foderbehållaren(se bild).Matningen av fiskarna påbörjades 2001 i Juni och i mitten av Oktober tog vi upp automaten. Vi tror att fiskarna ökar från c:a tre hekto till, förhoppningsvis ett kilo under sommaren och till ett kilopris av c:a 25 kronor, om våra kalkyler stämmer.
PS: Vi hade Säl runt foderautomaten i Kojsjön. Hur den påverkade tillväxten på fiskarna är ännu ej fasställd.Under våren 2002 hoppas vi att Sälbeståndet gått ner och vi har en utredning färdig för påseende.. DS

Facit

Detta projekt överträffade våra kalkyler med råge.Vid vårens ankomst flockades ivriga fiskare runt Kojsjön för att skörda vårt arbete. Återfångstar på dryga 2 kilo har inrapporterats.

Enligt våra enkla beräkningar har producerats fisk enligt följande:

Våren 2001, 25 fiskar á 0,5 kilo = 12,5 kilo fisk
Sommaren 2001, 35 kilo foder á 10:-
Våren 2002, 25 fiskar á 2 kilo = 50 kilo fisk

Kostnaden per producerat fiskkilo c:a 10:-

Matningsautomaten och arbetstiden oräknad producerades fisk billigt. Vid automaten är det alltid liv och rörelse i vattnet och bara det är en trivselfaktor.

no images were found

Lekbotten i Kalsoträsk

Utvecklingsarbetet med vårt fiskevårdsområde fortskrider. Den här lekplatsen konstruerades inte som den första Långträsklekplatsen. Vi byggde en botten omgärdad av två varv rundtimmer, c:a 700mm från sjöbottnen, att lägga lekgruset på. Med denna konstruktion tror vi syresättningen av rommen blir optimal. Lekgrusåtgången blir också mindre med detta byggsätt. Denna lekplats fylldes med tre m3 lekgrus. Kalsokträskrödingarna har nu, förhoppningsvis, en produktivare lek att blicka fram mot.

no images were found

Lekbotten i Långträsk

Sommaren 1998 påbörjade Porsi skifteslag ett försök att skapa konstgjorda lekplatser för röding, efter en ide från Yngve Gustavsson, Skaulo..
Långträsk valdes av två anledningar. Sjön har en ovanligt bra vattenkvalité och ett stort medelvattendjup. Återfångster av planterad fisk visar på god tillväxt. En 12 m2 kista av rundvirke timmrades, för att sedan forslas ut i sjön. På den utsedda platsen för leklokalen har vi ett djup av tre meter. Den färdiga ytan på leklokalen är en meter. Bottenförhållanden på platsen är av sådan beskaffenhet att en stor bäryta erfordras på kistan. Volymen på timmerkistan beräknas till 12 m3. De första 8 m3 fylls med stenar av c:a 500 mm fraktion. Lekgruset, med en fraktion av 20-80 mm, läggs sedan ovanpå. Vårt arbete kan vi utvärdera först om 2 – 3 år.

no images were found